200,000+ YouTube views for Simon Sez comedy hypnotist

Over 200,000 views for Simon Sez YouTube channel !! A BIG thank you [...]